Pogoda w Kamieńcu:

Przydatne linki:

Współpraca międzynarodowa

W ramach Transgranicznej Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina w latach 2007-2013 w powiecie Kamenec trwalą praca na realizację następujących projektów:

  • "Modernizacjainfrastrukturydydaktycznejnapolsko-białoruskiejwspółpracynarzeczosóbniepełnosprawnych" 22 grudnia 2014 rokuzakończonoprojektmiędzynarodowejpomocytechnicznej.WnioskodawcaprojektujestHajnowskypowiat. PartnerempostroniebiałoruskiejjestDepartamentEdukacji, SportuiTurystykiRejonowegoKomitetuWykonawczegoKamenec (dalej - KomitetWykonawczy). Okres wdrażania projektu - 36 miesięcy (od 22 grudnia 2011 do 22 grudnia 2014 roku).
  • Odlutego 2013 roku - "Rozbudowatransgranicznegosystemuoczyszczania ściekówwzachodniejczęścidorzeczaBugu". WnioskodawcaprojektujestgminamiastoHajnówka. Partnerzyprojektupostroniebiałoruskiej: KUMPPGKH "KamenetcGKH"; NaukowaInstytucja "Poleskirolno-środowiskowyinstitut".Okreswdrażaniaprojektu - 15 miesięcy (od 1 listopada 2013 do 31 stycznia 2015).
  • Wdniu 1 listopada 2013 rokurozpoczętarealizację projektu "RozwójochronysrodowiskawtransgranicznychmiastachCheremhaIWysokoepoprzezrozszerzenieinfrastrukturykanalizacyjnej."WnioskodawcaprojektujestgminaCheremha. PartnerempostroniebiałoruskiejjestKUMPPGKH "KamenetcGKH". OkresRealizacjaprojektu - 24 miesięcy (od 1 listopada 2013 do 31 października 2015).
  • "Kompleksowyprojektwsparciasektoraturystykidlapograniczabiałorusko-polskiego ". WnioskodawcaprojektujestgminamiastoHajnówka. Partnerzyprojektupostroniebiałoruskiej: KUMPPmieszkaniowe "Kamenetzmieszkaniowy" KUMPPGKH "KamenetcGKH"; NaukowaInstytucja "Poleskirolno-środowiskowychinstitut. Okresrealizacjiprojektu - 19 miesięcy (od 1 czerwca 2013 do 31 grudnia 2014 roku).
  • Wdniu 1 czerwca 2014 rokurozpoczął realizację projekt "Współpracypolsko-białoruskiejwdziedzinieturystyki".WnioskodawcaprojektujestHajnowskypowiat. Partnerem po stronie białoruskiej jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Rejonowego Komitetu Wykonawczego Kamenec.
  • W dniu 1 sierpnia 2014 roku rozpoczął realizację projekt "Inicjatyw bez granic". Wnioskodawca projektu jest gmina Dubiche. Partnerem po stronie białoruskiej jest Widomlyansky komitet wykonawczy.
  • Wdniu 1 czerwca 2014 rokurozpoczął realizację project"Hajnówka - Kamenetz. Spotykamy się i współpracować". Wnioskodawca projektu jest gmina miasto Hajnówkai. Partnerem po stronie białoruskiej jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Rejonowego Komitetu Wykonawczego Kamenec.

W dniu 1 czerwca 2014 roku rozpoczął realizację projekt "Od Jna do Iwana - transgranicznych imprez kulturalnych". Wnioskodawca projektu jest gmina Narevka. Partnerem po stronie białoruskiej jest Wydziału ideologicznau prac, kultury i spraw młodzieży powiatowego komitetu wykonawczego Kamenec.